Bạo hành trẻ em ở Việt Nam: Chúng ta có đang vô cảm trước cái ác?

Vô cảm không chỉ là một hiện tượng, nó là một căn bệnh nan y. Nó biến con người trở thành vô tình lạnh lùng như những cỗ máy, vô trách nhiệm với xã hội, vô lương tâm với đồng loại của mình.