Một giáo sư kinh tế tại một trường đại học nói rằng ông chưa bao giờ để một sinh viên nào rớt lại trước đây, nhưng gần đây ông đã để cả một lớp đều thi rớt.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Các sinh viên trong lớp của ông tin chắc rằng chủ nghĩa xã hội của Obama là khả thi, không ai nghèo hay giàu. Đó là một công cụ cân bằng tuyệt vời.

Giáo sư nói: “Vậy thì chúng ta hãy dùng kế hoạch của Obama để làm một thí nghiệm trong lớp này nhé!” Giáo sư tiếp tục: “Chúng ta sẽ làm một thí nghiệm. Tất cả điểm số sẽ được tính trung bình, mọi người sẽ có điểm như nhau, vì vậy không ai sẽ kém hơn những người khác, và sẽ không ai đạt điểm A …” (Sử dụng điểm thay vì tiền, kinh nghiệm ngày sẽ thực tế hơn, mọi người sẽ dễ hiểu hơn).

Sau môn thi đầu tiên, kết quả trung bình giảm xuống và mọi người đều đạt điểm B. Những học sinh học chăm chỉ rất khó chịu, ngược lại, những học sinh học kém lại rất vui.

Trong kỳ thi thứ hai, những học sinh kém lại càng học kém hơn, còn những học sinh chăm chỉ lại cũng quyết định dựa vào công sức của người khác nên học rất ít. Điểm trung bình trong kỳ thi thứ hai là D! Không có ai vui nổi.

Trong kỳ thi thứ ba, điểm trung bình là F. Những bài thi tiếp theo, điểm số vẫn không được cải thiện, vì những cuộc cãi vã, buộc tội và chửi bới khiến mọi người đều bất bình, và không ai muốn học vì lợi ích của người khác.

Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của họ, tất cả đều thi rớt.

Lúc này, giáo sư nói với họ rằng chủ nghĩa xã hội cuối cùng sẽ thất bại. Bởi vì lợi nhuận càng lớn, thì mọi người sẽ càng làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng khi chính phủ lấy đi tất cả các phần thưởng, không ai sẽ sẵn sàng làm việc chăm chỉ, và không ai có thể thành công. Đây là sự thật đơn giản nhất.

Nguồn: Jen Lee Facebook
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả)

Xem thêm: