Giọt nước trong biển buồn Sài Gòn những ngày COVID

Đâu đâu cũng thấy những cảnh đời tơi tả.