Làm thế nào có thể phân biệt được một quốc gia là dân chủ hay chuyên chế? Hãy tham khảo 29 khác biệt sau đây:

 1. Quốc gia dân chủ trị nước bằng khế ước, vì mọi người đều hiểu hàm nghĩa của công bằng; quốc gia chuyên chế dựa vào khủng bố bạo lực để cai trị, vì mọi người đều hiểu hàm nghĩa của vũ khí.
 2. Nhân dân các nước dân chủ có quyền mỉa mai và lên án người cầm quyền, nhân dân các nước chuyên chế phải thống nhất về tư tưởng.
 3. Đa số các nước dân chủ không cử hành lễ duyệt binh, vì họ không cần phải khoe khoang vũ lực với công dân; đa số các nước chuyên chế cử hành lễ duyệt binh, vì muốn bảo vệ quyền lực thống trị tuyệt đối của mình.
Lễ duyệt binh
Lễ duyệt binh của Trung Quốc
 1. Tại nước dân chủ, những kẻ không thành tín và dối trá bị loại bỏ; tại các nước chuyên chế, ai không phục tùng bị loại bỏ.
 2. Đa số dư luận của nước dân chủ nhắm vào chỉ trích Chính phủ, cho Chính phủ biết việc gì cần làm, việc gì không nên làm; Chính phủ quốc gia chuyên chế thích dạy giỗ/giáo huấn nhân dân, cho nhân dân biết nên làm gì và không nên làm gì, nên làm như thế nào và không nên làm như thế nào.
 3. Quốc gia dân chủ được tự do tranh luận về tín ngưỡng, không có lời giải chuẩn mực; quốc gia chuyên chế không cho tranh luận về tín ngưỡng, chỉ cho tôn thờ một thứ chủ nghĩa.
 4. Quốc gia dân chủ nói về tính người, quốc gia chuyên chế nói về tính động vật.
 5. Quốc gia dân chủ dùng pháp luật bảo vệ công dân, dùng pháp luật để kiểm soát Chính phủ; quốc gia chuyên chế dùng pháp luật để bảo vệ kẻ độc tài, dùng pháp luật để thống trị quần chúng.
 6. Nhân dân của quốc gia dân chủ khống chế tổng thống bằng pháp luật; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế dùng pháp luật áp bức nhà đấu tranh dân chủ nói về nhân quyền cho nhân dân.
 7. Con cái tổng thống của quốc gia dân chủ bị thất nghiệp; con cái người lãnh đạo của quốc gia chuyên chế là cành vàng lá ngọc, không phải lo chuyện cơm áo.
 8. Chuyện bí mật quốc gia của nước dân chủ rất ít; bí mật quốc gia của quốc gia chuyên chế rất nhiều.
 9. Muốn làm quan tại quốc gia dân chủ phải “nhìn xuống” để tranh giành phiếu cử tri; muốn làm quan tại quốc gia chuyên chế phải “nhìn lên” để nhờ lãnh đạo bổ nhiệm.
 10. Quốc gia dân chủ có người ứng cử; quốc gia chuyên chế có người thay ca tiếp quản quyền lực.
 11. Tại quốc gia dân chủ, nhất cử nhất động của tổng thống và người thân đều bị dư luận giám sát; lãnh đạo và người nhà của quốc gia chuyên chế là siêu bí mật, tranh luận còn nhạy cảm đừng nói chuyện truy cứu trách nhiệm.
 12. Quốc gia dân chủ có cơ chế giám sát quyền lực, đó là mọi người bình đẳng về quyền lợi; quyền lực của quốc gia chuyên chế để cai trị quần chúng, chế độ đẳng cấp là cách cai trị tốt nhất.
 13. Tổng thống của quốc gia dân chủ là đối tượng để nhân dân châm biếm trào phúng; lãnh đạo của quốc gia chuyên chế được tuyên truyền như thần thánh để nhân dân quỳ lạy cúi đầu.
 14. Quốc gia dân chủ nói về tự trị, quốc gia chuyên chế nói về thống trị.
 15. Quốc gia dân chủ nhân dân tuyển chọn ra Chính phủ, quốc gia chuyên chế Chính phủ tuyển chọn ra nhân dân.
 16. Tổng thống của quốc gia dân chủ nhờ giành được lòng dân nên được nắm quyền; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế nhờ bạo lực và lừa dối để độc quyền.
 17. Tại quốc gia dân chủ, được lòng dân sẽ được thiên hạ; tại quốc gia chuyên chế, chính quyền ra đời nhờ họng súng.
 18. Tại quốc gia dân chủ được tự do thành lập đảng phái; quốc gia chuyên chế xem thành lập đảng phái là phản loạn.
 1. Tổng thống của quốc gia dân chủ xem nhân dân là chủ nhân, vì thế quan tâm tiếng nói của nhân dân, làm việc thay nhân dân; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế xem nhân dân như cỏ rác, từ trên cao nhìn xuống, tùy tiện sai khiến nhân dân.
 2. Lãnh đạo của quốc gia dân chủ tích cực giao lưu với nhân dân, vì ông ta biết quyền lực của ông ta do nhân dân ban cho; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế tích cực giao lưu với quan tướng, vì ông ta hiểu quyền lực của ông ta có được nhờ họng súng.
 3. Quốc gia dân chủ xem việc dùng quân đội cứu nạn là nghĩa vụ phải làm; quốc gia chuyên chế xem việc dùng quân đội cứu nạn là một ân huệ.
 4. Tổng thống của quốc gia dân chủ vì muốn được nhân dân ủng hộ nên phải tìm hiểu ý dân để biết đường làm theo ý dân; lãnh tụ của quốc gia chuyên chế vì tự tư tự lợi, tùy tiện chà đạp ý dân, lừa gạt nhân dân.
 5. Lãnh đạo của quốc gia dân chủ không dám cho rằng nhân dân dân trí thấp, vì lãnh đạo do dân chọn ra; lãnh đạo của quốc gia chuyên chế xảo ngôn rằng vì dân trí thấp nên không thích hợp với chính trị dân chủ.
 6. Vận mệnh tổng thống của quốc gia dân chủ do nhân dân khống chế; tại quốc gia chuyên chế, vận mệnh nhân dân nằm trong tay lãnh đạo.
 7. Phục vụ nhân dân là bổn phận của tổng thống quốc gia dân chủ; với quốc gia chuyên chế, làm việc thiện với nhân dân là ân huệ của lãnh đạo.
 8. Quốc gia dân chủ cho phép mít-tinh biểu tình, lập hội, tự do ngôn luận và xuất bản mà không sợ chính quyền bị lật đổ; quốc gia chuyên chế không cho phép những hoạt động trên được tự do, vì sợ quyền lực độc tài bị hạ bệ.

Bạn đang sống trong quốc gia như thế nào?

Nguyễn Đoàn

Xem thêm: