Nếu làm theo quy hoạch của thành phố, Đà Lạt sẽ vỡ từ bên trong

Cả 3 phương án đều cho thấy sự hạn chế của các bên tư vấn về nhận thức về di sản và bản sắc đô thị Đà Lạt.