Trong thời gian Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại/Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 3/2018, sự chú ý được tập trung vào việc nhà cầm quyền đảng Cộng sản Trung Quốc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ trong hai khóa liên tiếp đối với chức Chủ tịch nước.

(Ảnh: Shutterstock)

Trong thực tế, mọi người nên xem việc sửa đổi Hiến pháp này như một cánh cửa để nhìn lại toàn diện về đảng cầm quyền Trung Quốc và Hiến pháp Trung Quốc hiện nay, từ đó hiểu biết rõ ràng hơn các vấn đề quan trọng khác như bản chất, phương thức hoạt động, thủ đoạn quyền lực, tính hợp pháp của chế độ chính trị và hệ thống luật pháp cơ bản của Trung Quốc hiện nay. Hiểu được những điều này không chỉ quan trọng đối với công dân Trung Quốc mà cũng quan trọng đối với người dân ở các nước khác trên thế giới, bởi vì quyền lực kinh tế và quân sự lớn mạnh của Trung Quốc.

Thứ nhất, việc sửa đổi Hiến pháp lần này một lần nữa cảnh báo rõ ràng rằng, cho dù sau bốn thập kỷ Trung Quốc thực hiện cải cách và mở cửa kinh tế, dù cơ cấu kinh tế của Trung Quốc đã trải qua những thay đổi lớn và mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới đã rất chặt chẽ, nhưng đảng cầm quyền Trung Quốc hiện nay vẫn là một chính đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, và chính đảng này vẫn dùng chủ nghĩa Mác-Lênin đưa vào Hiến pháp Trung Quốc để tiếp tục tăng cường công tác giáo dục công dân Trung Quốc theo chủ nghĩa cộng sản, hòng chống lại chủ nghĩa tư bản.

Đặc tính cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là: dùng thủ đoạn bạo lực loại bỏ quyền sở hữu tư nhân, thực hiện chế độ độc tài của giai cấp vô sản, phát triển chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Nhận ra điều này, tất cả những ai tôn trọng tự do và bảo vệ Hiến pháp dân chủ sẽ không còn ảo tưởng vào đảng cầm quyền của Trung Quốc hiện nay, cho rằng chỉ cần phát triển kinh tế sẽ có thể để mang lại cho Trung Quốc nền chính trị văn minh, sẽ khiến Trung Quốc có thể trở thành nước bảo vệ cho trật tự và tự do của thế giới.

Thứ hai, Hiến pháp Trung Quốc hiện tại cho thấy rõ, đấu tranh giai cấp và đàn áp bạo lực các “thế lực thù địch” vẫn là thủ đoạn cơ bản của đảng cầm quyền trong việc cai trị đất nước. Trong lời mở đầu của Hiến pháp, đảng cầm quyền cộng sản Trung Quốc điềm nhiên dùng hình thức pháp luật để hợp pháp hóa thủ đoạn “bất hợp pháp” cướp chính quyền của họ bằng vũ lực, sau đó bằng bộ máy nhà nước và bạo lực vũ trang để duy trì sự thống trị “hợp pháp” này.

Hiến pháp Trung Quốc nhấn mạnh rằng “đấu tranh giai cấp sẽ tiếp tục tồn tại trong một phạm vi nhất định”, và định nghĩa tất cả những ai phản đối hệ thống xã hội chủ nghĩa là “thế lực thù địch và phần tử thù địch”, dựa vào đó làm điểm tựa pháp lý cho hành vi đàn áp bạo lực. Lịch sử và thực tế đã chứng minh, đảng cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã tùy tiện định nghĩa “thế lực thù địch”“phần tử thù địch”, vì họ có thể là những ông bà chủ giàu có, cũng có thể là những người chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy bản chất đàn áp của chính phủ Trung Quốc hiện nay.

Thứ ba, trong Hiến pháp do đảng cầm quyền cộng sản Trung Quốc hiện nay chế định ra tràn ngập các tuyên bố sai trái, có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn, nhìn chung không thể xem là một bộ luật cơ bản nghiêm túc. Ví dụ, Hiến pháp quy định rằng “không có tổ chức hoặc cá nhân nào có đặc quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật”, nhưng nó lại trao cho đảng Cộng sản Trung Quốc “quyền lãnh đạo” vượt ra ngoài vòng pháp luật; nó quy định “công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, diễu hành và biểu tình”, nhưng trong hành động thực tế lại tước đoạt các quyền tự do cơ bản này của công dân; nó quy định Quốc hội (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc) là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, nhưng lại đặt Bộ Chính trị của đảng cầm quyền ở trên Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội. Tất cả những sai lầm và mâu thuẫn này cho thấy, ngay từ đầu đảng cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã không tuân thủ Hiến pháp, và Hiến pháp chỉ là một phương tiện để họ hạn chế quyền lợi của công dân.

Hiến pháp Trung Quốc
(Ảnh: Getty Images)

Thứ tư, quá trình sửa đổi Hiến pháp này một lần nữa đã chứng minh rằng, Hiến pháp của Trung Quốc chưa bao giờ là bộ Luật cơ bản nhằm mục đích hạn chế quyền lực của Chính phủ để bảo vệ các quyền lợi của công dân, mà nó chỉ là bản tuyên ngôn đặt lợi ích của đảng cầm quyền và ý chí của người lãnh đạo tối cao của đảng cầm quyền lên trên lợi ích quốc gia và lợi ích của công dân.

Cứ vài năm là Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục đưa cái gọi là “tư tưởng”, “quan điểm” của lãnh đạo đảng cầm quyền vào Lời mở đầu của Hiến pháp, tiếp tục tăng cường tình trạng độc quyền của đảng cầm quyền về quyền lực. Trong sửa đổi lần này, đặc biệt ghi thêm vào cái gọi là “Con đường xã hội chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình”, và ghi thêm “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc trưng quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, tùy theo ý chí của đảng cầm quyền để tùy tiện thay đổi kế hoạch cơ bản của cơ cấu chính quyền Nhà nước. Tất cả các cách làm này đều trái ngược với một bộ luật cơ bản hiện đại, công bằng và khả dụng.

(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường của ​​cá nhân tác giả)

Blog Hồ Thiếu Giang

Xem thêm: