Tỉ lệ tử vong cao ở trẻ em và người lớn sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Tỉ lệ sốc phản vệ ở trẻ em và người lớn, và chỉ ra tỉ lệ sốc phản vệ và tử vong liên quan đến COVID-19 ở Việt Nam cao so với mặt bằng chung.