‘Tôn giáo’ và ‘tu luyện’ – cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhìn từ góc độ này

Chủ trương “đàn áp tôn giáo” đã được ĐCSTQ cưỡng ép triển khai nhắm vào nhóm phi tôn giáo là Pháp Luân Công.