Bầu cử Mỹ 2020: Cuộc giao tranh kịch liệt giữa chính – tà, thiện – ác

Cuộc bầu cử ở Mỹ là một tấm gương phản chiếu cuộc khủng hoảng đạo đức mà nhân loại đang phải đối mặt.