SỰ LỪA DỐI VÔ TẬN

“Trong khi các quan chức chính phủ của Đảng Dân chủ gian lận và chơi trò quá trình bầu cử trên tất cả sáu bang chiến trường, thì nhiều quan chức chính phủ của Đảng Cộng hòa – từ thống đốc và nhà lập pháp bang cho đến thẩm phán – đã rất ít hoặc không làm gì để ngăn cản họ.”

Trích “Sự lừa dối vô tận: Sáu khía cạnh quan trọng về các bất thường bầu cử” – Báo cáo của Peter Navarro.