Luyện khí công có giúp ích trong thời dịch bệnh COVID không?

Cơ sở khoa học nào cho việc khí công có thể trị bệnh? Liệu khí công có giúp gì cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19?