Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dự ngôn rằng, nhân loại sẽ đi vào thời mạt Pháp, nghĩa là con người không còn có Pháp trong tâm để ước thúc bản thân, điều gì cũng dám làm, điều xấu nào cũng dám phạm, dẫn đến đạo đức ngày càng suy đồi. Ngày nay, xã hội nhìn đâu cũng thấy hàng giả: thực phẩm giả, thuốc giả, điểm giả, học vị giả, lời giả, ý giả, và đến cả sư sãi cũng giả tu làm loạn Pháp, khiến chốn chùa chiền vốn là nơi tâm linh bình lặng cũng không tránh khỏi cạm bẫy “thương trường” của danh lợi tình…

Bài 1: Giọt nước tràn ly từ vụ bê bối gạ tình của vị trụ trì chùa Nga Hoàng

Vụ bê bối gạ tình của vị trụ trì chùa Nga Hoàng (Vĩnh Phúc) – Đại đức Thích Thanh Toàn – cùng giấc mơ về ngôi chùa “cổ” Địa Ngục tại vị trí đắc địa ở Tam Đảo chỉ là giọt nước tràn ly của một bộ phận Phật giáo tha hóa. Bộ phận này đã và đang làm suy yếu niềm tin vào những giáo lý tốt đẹp của Phật Pháp…

Bài 2: Khi “đi tu” ở chùa trở thành một nghề trong xã hội

Người xuất gia tu hành vào chùa, gia tài mỗi người chỉ được phép có ba bộ cà sa và một bình bát để khất thực. Y bát tượng trưng cho những gì nghèo nàn, đơn sơ và khiêm nhường nhất. Đi tu mà coi việc khoác cà-sa gõ mõ là nghề nghiệp mưu sinh thì ắt sẽ giả tu để cầu được tài phú, không phải chân tu, phá hoại giáo pháp..

Mạnh Cường

Xem thêm:

Leave a Reply