Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Xuyên suốt trong 3 bức thư ngỏ là “tiếng hô trong hoang địa” cấp thiết của Đức ngài Tổng giám mục vào thời điểm then chốt của lịch sử nhân loại.