Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Hoa Đại Lục.