Đợt lây nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4/2021 được ghi nhận trong cả nước

Ghi nhận hôm nay

0

Tổng số ca nhiễm

0

Tổng số phục hồi

0

Tử vong

0

Thông tin phân bố Vaccine trong cả nước (nguồn: Bộ Y Tế)
(Mỗi ống Vaccine gồm có 10 liều và 2 liều dự phòng)

Vaccine toàn quốc

0

Vaccine đã phân bổ

0

Số người đã tiêm

0

Số người đăng ký

0

  Tỉnh thành
  Hôm nay
  Tổng số ca
  Ca theo ngày
  % / cả nước
   Dòng sự kiện