Khả năng sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn, và đôi khi, nó có thể khiến niềm tin, thành kiến và thậm chí cả những khái niệm về có thể và không thể của chúng ta phải lung lay.

Các tác phẩm điêu khắc là một phương tiện tuyệt vời cho phép các nghệ sĩ thực hiện các thủ thuật ‘đánh lừa’ thị giác và gây rối trí não của chúng ta với các khái niệm về logic. Bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc dưới đây có thể khiến bạn phải nghi ngờ những định luật về trọng lực và vật lý, chúng sẽ khiến bạn bạn tự hỏi làm thế nào họ lại có thể làm điều đó? Những tác cân bằng một cách ngoạn mục khiến bạn phải ‘vò đầu bứt tai.’

#1 Force Of Nature của Lorenzo Quinn

(Ảnh: Lorenzo Quinn)

 #2 Wire Fairies của Robin Wight

(Ảnh: Robin Wight)

#3 Wursa của Daniel Firman

(Ảnh: Daniel Firman)

#4 Trans Ī Re của redrik Raddum

(Ảnh: Fredrik Raddum)

#5 Floating Stone của Smaban Abbas

(Ảnh: Smaban Abbas)

#6 Coffee Kiss của Johnson Tsang

(Ảnh: Johnson Tsang)

#7 “Take My Lighting But Don’t Steal My Thunder” của Alex Chinneck

(Ảnh: Alex Chinneck)

#8 Les Voyageurs” của Bruno Catalano

(Ảnh: Bruno Catalano)

#9 Wurf VI của Anna Borgman và Candy Lenk

(Ảnh: Anna Borgman and Candy Lenk)

#10 Book Sculptures của Alicia Martin

(Ảnh: Alicia Martin)

#11 Vaartkapoen của Tom Frantzen

(Ảnh: chillilima)

#12 Window With Ladder – Too Late For Help của Leandro Erlich

(Ảnh: Leandro Erlich)

#13 Balancing Sculptures của Jerzy Kędziora

(Ảnh: Jerzy Kędziora)

#14 Pentateuque của Fabien Mérelle

(Ảnh: art_motive)

#15 The Virgins Of Apeldoorn của Elisabet Stienstra

(Ảnh: Elisabet Stienstra)

#16 Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement – Leandro Erlich

(Ảnh:Leandro Erlich)

#17 Car Sculptures của Gerry Judah

(Ảnh: Gerry Judah)

#18 Stone Balancing của Adrian Gray

(Ảnh: Adrian Gray)

#19 Abedo của Emil Alzamora

(Ảnh: Emil Alzamora)

#20 Pick Yourself Up And Pull Yourself Together của Alex Chinneck

(Ảnh: Alex Chinneck,Tristan Fewings)

#21 Suspended của Menashe Kadishman

(Ảnh: Menashe Kadishman,myraganell)

#22 Michael Jones Sculpture của Jerzy Kędziora

(Ảnh: Natalie Stamilla)

#23 La Voiture Sur Le Lampadaire của Benedetto Bufalino

(Ảnh: Benedetto Bufalino)

#24 Cantamar của Woods Davy

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

#25 Michael Jones Sculpture của Natalie Stamilla

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

#26 Boy on Dolphin của Sir David Wynne

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

#27 Rock Balancing của Michael Grab

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

#28 Nasutamanus của Daniel Firmann

(Ảnh qua: mymodernmet.com)

#29 Planet của Marc Quinn

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

#30 Jagua –  The E Type của Gerry  Judah

(Ảnh qua: digitalsynopsis.com)

Theo Bored Panda
Minh Phương

Xem thêm: