Khi gặp tình huống không thể tránh khỏi là người tuyển dụng hỏi: “Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?” trong buổi phỏng vấn, hãy tham khảo danh sách này để lựa chọn ra câu hỏi phù hợp với bạn.

Xem Phần 1

business, career and office concept - smiling businesswoman at job interview in office
(Ảnh: shutterstock.com)

Người phỏng vấn

Đặt câu hỏi về người phỏng vấn thể hiện rằng bạn đang quan tâm đến anh hay cô ấy như một người bạn và đó là cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ.

21. Bạn đã làm việc ở công ty này bao lâu rồi?

22. Vị trí của bạn có thay đổi khi bạn làm việc ở đây không?

23. Bạn đã làm gì trước khi làm công việc này?

24. Tại sao bạn đến công ty này?

25. Điều bạn thấy thú vị khi làm việc ở đây là gì?

Công ty

Hỏi về công ty bởi vì bạn không chỉ làm việc cho một ông chủ hay một phòng ban mà là đang làm việc cho công ty nói chung.

26. Tôi đã đọc tiểu sử của công ty, nhưng bạn có thể cho tôi biết thêm về… ?

27. Công ty này sẽ ở đâu trong vài năm tới?

28. Bạn có thể cho tôi biết về sản phẩm mới hay kế hoạch mới phát triển không?

29. Mục tiêu hiện tại công ty tập trung vào là gì và nhóm này cần làm gì để hỗ trợ cho những mục tiêu đó?

30. Điều gì làm bạn hứng thú về tương lai của công ty?

(Ảnh qua workconnect.vn)

Nhóm làm việc

Những người làm việc cùng bạn ngày qua ngày thực sự có thể thiết lập hoặc phá vỡ cuộc sống công việc của bạn. Hãy hỏi một số câu hỏi để xem xem liệu nhóm đó có phù hợp với bạn hay không.

31. Bạn có thể cho tôi biết về nhóm/đội tôi sẽ làm việc cùng?

32. Tôi sẽ hợp tác với ai chặt chẽ nhất?

33. Tôi sẽ báo cáo trực tiếp công việc với ai?

34. Bạn có thể cho tôi biết tôi cần báo cáo trực tiếp những gì không? Điểm mạnh và thách thức lớn nhất của nhóm là gì?

35. Bạn có muốn thuê thêm người vào phòng ban này trong 6 tháng tới không?

36. Phòng ban nào hợp tác chặt chẽ nhất với phòng ban này?

37. Con đường sự nghiệp thông thường trong bộ phận này là gì?

(Ảnh: shutterstock.com)

Văn hóa

Liệu văn hóa của công ty là văn hóa bảo thủ hay thoải mái đến độ vô nguyên tắc. Tìm hiểu sự tinh tế này, quan trọng hơn là các khía cạnh văn hóa của công ty.

38. Văn hóa công ty và làm việc nhóm như thế nào?

39. Bạn có thể mô tả môi trường làm việc ở đây, công việc mang tính cộng tác hay độc lập nhiều hơn?

40. Bạn có thể cho tôi biết về sự kiện cuối cùng nhóm các bạn tham gia cùng nhau?

41. Công ty có tuyên bố sứ mệnh hay giá trị nào không?

42. Truyền thống văn phòng yêu thích của bạn là gì?

43. Khi ăn trưa, bạn và nhóm thường làm gì?

44. Có ai trong nhóm làm việc đi chơi ngoài văn phòng không?

45. Bạn đã bao giờ tham dự sự kiện cùng với những công ty hay phòng ban khác chưa?

46. Sự khác biệt giữa làm việc ở đây và với những nơi khác mà bạn đã từng làm việc là gì?

47. Công ty đã thay đổi như thế nào từ khi bạn tham gia?

Bước tiếp theo

Trước khi rời đi, hãy chắc rằng người phỏng vấn có tất cả những thông tin mà họ cần và bạn sẽ cảm thấy rõ ràng hơn về con đường tiếp theo bằng cách hỏi những câu hỏi này.

48. Bạn có nghĩ kỹ năng của tôi phù hợp với công việc này không?

49. Bước tiếp theo trong quá trình phỏng vấn là gì?

50. Bạn cần biết thêm gì về tôi nữa không?

51. Bạn còn câu hỏi cuối cùng nào cho tôi không?

Theo The Muse
Hoàng Vũ

Xem thêm: