Phương pháp giảng dạy của các trường đại học Hà Lan dựa trên sự tương tác và lấy sinh viên làm trung tâm.

Cách dạy này tập trung vào làm việc theo nhóm, giúp cho các sinh viên dễ dàng làm quen với các sinh viên quốc tế khác. Khi học ở Hà Lan, các sinh viên sẽ được phát triển tư duy mở và tăng cường định hướng quốc tế của mình.

Một phần lớn tất cả các chương trình học được dành cho viết bài luận và làm việc theo nhóm để rèn cho sinh viên khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể.

Các bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế thông qua thực tập sinh hoặc làm thí  nghiệm trong phòng thí nghiệm, tùy theo vào lĩnh vực học.

Giờ học theo nhóm trong phòng thí nghiệm tại một trường đại học Hà Lan.
Giờ học theo nhóm trong phòng thí nghiệm tại một trường đại học Hà Lan.

Làm việc nhóm tại các trường đại học Hà Lan

Hà Lan được cộng đồng quốc tế ca ngợi về phương pháp giảng dạy tập trung vào việc cho các sinh viên làm việc theo nhóm, tự học và tự giác. Giảng viên sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình học.

Tương tác trong lớp học tại Hà Lan

Sự tương tác trong lớp được đánh giá rất cao. Các bạn sinh viên được kỳ vọng sẽ suy nghĩ về các kiến thức mà mình được dạy rồi phát triển và trình bày ý kiến của riêng mình. Các bạn được tự do đặt câu hỏi và có thể phê bình về những gì mà giảng viên và các bạn cùng lớp nói. Sử dụng sự sáng tạo của riêng mình để áp dụng các kiến thức vừa học được.

Kỹ năng làm việc nhóm được trau dồi từ giảng đường đại học tại Hà Lan.
Kỹ năng làm việc nhóm được trau dồi từ giảng đường đại học tại Hà Lan.

Tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người

Phương pháp giảng dạy của Hà Lan được hình thành dựa trên việc tôn trọng tất cả các ý kiến và lập trường quan điểm cá nhân. Tư tưởng này không chỉ giới hạn trong các trường học, nó là đặc điểm của người Hà Lan. Đó là nền tảng cho một xã hội đa dạng và đa nguyên của Hà Lan.

Kết quả hình ảnh cho campos de tulipanes en holanda
Hà Lan – một quốc gia tươi đẹp và bình yên.

Theo nesovietnam.org

Xem thêm: