Những thước phim ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam được ghi lại trong video “Journey through Vietnam” dài 4 phút của 9Destination Travel:

Xem thêm: