Cristian Marianciuc – một người yêu thích nghệ thuật Origami, vừa hoàn thành thử thách sáng tạo trong việc thiết kế hạc giấy Origami hàng ngày trong 365 ngày. Nhưng rồi… anh ấy không thể dừng lại.

Trong gần ba năm, Marianciuc tiếp tục sáng tạo 1.000 con hạc bằng giấy được trang trí với tất cả các loại vật liệu như: lá, hạt, sợi, hoa, lông vũ, và các vật liệu khác. Bạn có thể khám phá toàn bộ các tác phẩm trên tài khoản Instagram của Marianciuc và một số tác phẩm làm giấy của ông được bán trên Etsy.

Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm hạc giấy tuyệt đẹp của Marianciuc qua bộ ảnh dưới đây:

Ảnh: @icarus.mid.air

Minh Nguyệt

Xem thêm: