Trong một căn phòng thinh lặng có 4 ngọn nến đang cháy…

Ngọn nến hiện thân của hy vọng
(Ảnh: Shutterstock)

Ngọn nến thứ nhất nói:

– Tôi là biểu tượng của hòa bình! Thế giới này rất cần tôi.

Ngọn nến thứ 2 nói:

– Tôi là biểu tượng của lòng trung thành! Hơn tất cả mọi người đều cần đến tôi.

Ngọn nến thứ 3 lên tiếng:

– Tôi là biểu tượng của tình yêu! Hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ ra sao nếu không có tình yêu, thế giới thật sự rất cần đến tôi.

Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở tung, một làn gió lùa vào thổi tắt cả 3 ngọn nến. Một cậu bé chạy vào ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao 3 ngọn nến lại tắt?

Cậu bé òa lên khóc. Lúc này ngọn nến thứ 4 mới lên tiếng:

– Đừng khóc cậu bé à, khi nào tôi còn cháy sáng thì cậu vẫn còn có thể thắp sáng cả 3 ngọn nến kia lại, bởi vì tôi chính là: Hiện thân của hy vọng!

Ngọn nến hiện thân của hy vọng
(Ảnh: Shutterstock)

Chúng ta có thể mất hòa bình, lòng trung thành thậm chí cả tình yêu, nhưng chỉ cần còn giữ lại được niềm hy vọng thì ta vẫn có thể lấy lại được tất cả những thứ đã mất. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng…

Lúc này cậu bé không khóc nữa và cầm ngọn nến thứ 4 lần lượt thắp sáng cả 3 ngọn nến còn lại.

(Sưu tầm)

Xem thêm:

Leave a Reply