Từ xưa tới nay, người Nhật luôn nổi tiếng thế giới về tính kỷ luật và sự chính xác, cả trong công việc lẫn đời sống hàng ngày. Điều này đã tạo nên một “tinh thần Nhật Bản” khiến thế giới khâm phục.

Xem những video xếp hình dưới đây, bạn sẽ biết thế nào là “chính xác như người Nhật”:

Thanh Long

Xem thêm: