Thủy Tiên nói về số tiền hơn 100 tỷ đồng: ‘Người sống trên đời chết đi không mang theo được gì cả’

Số tiền cứu trợ miền Trung nhận được đã hơn 100 tỷ đồng, ca sĩ Thủy Tiên được nhiều người khuyên nhủ lẫn cảnh báo “không cẩn thận là mất hết sự nghiệp”…