[VIDEO] Top Gun Maverick: Cách hợp nhất Star Wars và Chiến đấu cơ tàng hình của Nga

Trong Top Gun: Maverick, kẻ thù vô danh nhưng có vẻ là Iran, đã sử dụng một “chiến đấu cơ thế hệ thứ năm” không được đặt tên cụ thể, nhưng rõ ràng là Sukhoi…