Theo một nghiên cứu của tạp chí Genome Biology, khoảng 20% các nghiên cứu về gene đều có lỗi do Microsoft Excel hay các phần mềm bảng tính gây ra.

(ảnh: Getty + Westend61)
(ảnh: Getty + Westend61)

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 35.000 nghiên cứu về gene và thấy rằng khoảng 3.600 tài liệu sử dụng phần mềm Excel, 1/5 trong đó có ít nhất một lỗi.

Vấn đề chính là chức năng tự sửa lỗi của Excel. Nhiều gene có tên viết tắt như SEPT2 hoặc MARCH1 tự động bị biến thành ngày tháng, vd: SEPT2 thành 9/2/2016.

Điều này gây ra vấn đề khá lớn nhưng không phải dễ xử lý. Nếu format lại để quay về SEPT2, 9/2/2016 sẽ biến thành 42615, mã nội bộ của Excel để chỉ ngày tháng.

Giải pháp duy nhất hiện có là phải chú ý format bảng tính trước khi nhập dữ liệu. Sau khi lỗi phát sinh thì chỉ có thể gõ lại thủ công, ô từng ô.

Tuy vấn đề này không ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu, nhưng sẽ là một vấn đề khó chịu khi tái bản hay xem lại sau này. Vì thế, cách duy nhất là các tác giả và biên tập viên hãy nên cẩn thận hơn với bảng tính của mình.

Theo Futurism