Các chuyên gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 như thế nào?

Nghe thì có vẻ rất đau đớn, nhưng thực tế thì không đến nỗi tệ lắm.