Công nghệ giám sát người dân của Trung Quốc lan ra khắp thế giới

Ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới đang sử dụng công nghệ của Trung Quốc