Facebook bị điều tra chống độc quyền về các điều khoản mới của WhatsApp

Facebook mới đây đã ép người dùng WhatsApp phải chia sẻ dữ liệu cho mình, nếu không sẽ bị xóa tài khoản. Và hành động này đã bị Ủy ban Cạnh tranh tại Thổ Nhĩ…