Một cuộc thăm dò mới từ CNN cho thấy phần lớn người Mỹ cho rằng Facebook có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, một phần do cách công ty điều hành, nhưng phần lớn là do cách một số người sử dụng nền tảng truyền thông xã hội này.

Embed from Getty Images

SSRS, công ty khảo sát và nghiên cứu thị trường đã thực hiện cuộc thăm dò, phát hiện ra rằng đại đa số người được hỏi nói rằng Facebook “làm cho xã hội Mỹ trở nên tồi tệ hơn”, trong khi chỉ hơn 1/10 nói rằng nó làm cho xã hội tốt hơn. Cũng chỉ khoảng 1/10 cho rằng Facebook không có ảnh hưởng gì đến xã hội Mỹ. 

Các kết quả cụ thể như sau:

  • 76% nói rằng Facebook làm cho xã hội trở nên tồi tệ hơn.
  • 11% nói rằng nó làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
  • 13% nói rằng nó không ảnh hưởng gì đến xã hội.

Những người nói rằng Facebook làm cho xã hội trở nên tồi tệ hơn bởi vì:

  • 55% cho biết đó là do cách một số người sử dụng Facebook.
  • 45% cho biết đó là do cách vận hành của Facebook.

Phóng viên CNN Donie O’Sullivan nói với người dẫn chương trình CNN Newsroom Erica Hill và Jim Sciutto hôm thứ Tư rằng mặc dù Facebook luôn sử dụng dữ liệu nội bộ của chính họ để bảo vệ các thuật toán và cách nền tảng truyền thông xã hội được vận hành, “cuộc thăm dò của chúng tôi cho thấy một câu chuyện hơi khác một chút khi mọi người cho biết họ thường xuyên phải xem nội dung mà họ không muốn xem, họ không thích.”

Hầu hết những người được hỏi cũng cho rằng chính phủ liên bang nên tăng cường quy định đối với Facebook.

  • 53% cho biết nên tăng quy định.
  • 11% cho biết nên giảm quy định.
  • 35% cho biết không thay đổi quy định.

Những người được hỏi cũng có quan điểm khác nhau về việc liệu họ có biết ai đó đã được “thuyết phục để tin vào thuyết âm mưu bởi vì các nội dung trên Facebook” hay không, thì có gần một nửa nói rằng họ biết ai đó phù hợp với mô tả đó và chỉ hơn một nửa nói rằng họ không:

  • 49% biết có người như vậy.
  • 51% không biết ai đó như vậy.

O’Sullivan cho biết theo cuộc thăm dò của họ, hàng chục triệu người biết ai đó đã bị nội dung trên Facebook thuyết phục tin vào một thuyết âm mưu nào đó.

Trong cuộc thăm dò này, SSRS đã hỏi ý kiến của 1.004 người trưởng thành dựa theo Bảng câu hỏi SSRS. Những người được hỏi được cho là mang tính đại diện cho những người trưởng thành trên toàn nước Mỹ.Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, với sai số +/- 4 %.

Đông A (theo Newsmax)

Xem thêm: