Một cuộc thăm dò gần đây tại Hoa Kỳ cho thấy 2/3 người Mỹ đồng ý có sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Trong khi khoảng một nửa người Mỹ tin rằng vật thể bay không xác định (UFO) vốn phổ biến và không gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Ngày 30/6, Trung tâm Nghiên cứu Pew, một tổ chức điều tra dân ý của Washington, đã công bố một cuộc thăm dò về người ngoài hành tinh. Cuộc thăm dò do cơ quan này tiến hành nhằm vào 10.417 người Mỹ trưởng thành, trước khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo về UFO ngày 25/6.

Theo cuộc điều tra thăm dò này, khoảng 65% người được hỏi tin rằng người ngoài hành tinh tồn tại trên các hành tinh khác. Trong khi đó, khoảng 51% người được hỏi cho rằng việc nhìn thấy UFO mà quân đội bắt gặp, có thể là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

65% người được hỏi tin rằng người ngoài hành tinh tồn tại trên các hành tinh khác (Nguồn: Chụp màn hình Pew)

Về vấn đề an ninh quốc gia, 51% số người được hỏi tin rằng UFO không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi 36% cho rằng UFO là một mối đe dọa nhỏ và 10% cho rằng nó là một mối đe dọa lớn.

Nói chung, người Mỹ không có xu hướng tin rằng UFO có ý thù địch. Trong cuộc thăm dò này, 17% số người được hỏi cho rằng UFO rất thân thiện, 7% cho rằng chúng không thân thiện và 74% cho rằng cả hai đều không đúng.

Xét về nhóm tuổi, những người được hỏi càng trẻ tuổi, họ càng tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Khoảng 3/4 (76%) số người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 29, nói rằng người ngoài hành tinh tồn tại trên các hành tinh khác. Ngược lại, trong số những người được phỏng vấn, chỉ 57% người từ 50 đến 64 tuổi có quan điểm này.

Khoảng 3/4 (76%) số người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 29, nói rằng người ngoài hành tinh tồn tại trên các hành tinh khác. (Nguồn: Chụp màn hình Pew)

Mặc dù báo cáo về UFO đã được báo chí đưa tin rộng rãi trước khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố báo cáo về UFO, nhưng hầu hết người Mỹ không biết nội dung của báo cáo. Chỉ 12% số người được phỏng vấn khẳng định rằng họ đã nghe về việc chính phủ công bố báo cáo về UFO hoặc đọc nhiều tin tức liên quan.

Báo cáo này tổng cộng gồm 144 sự kiện “hiện tượng trên không không xác định” xảy ra từ năm 2004 đến năm 2021. Trong đó, chỉ một sự kiện được xác định là khinh khí cầu thời tiết. Phần còn lại không thể giải thích hợp lý, nhưng không loại trừ một vài sự kiện có khả năng xảy ra với tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Theo Trần Tuấn Thôn, Epoch Times

Xem thêm: