Một nhà cung cấp mạng ở Mỹ chặn Facebook, Twitter khi khách hàng yêu cầu

Quyết định trên được đưa ra sau khi họ nhận được cuộc gọi từ một số khách hàng, trong đó phàn nàn về việc kiểm duyệt của các nền tảng này.