Nhóm chuyên gia vắc-xin: Hầu hết mọi người không cần tiêm liều bổ sung

Một nhóm chuyên gia về vắc-xin cho biết không có bằng chứng nào chỉ ra rằng người dân nói chung cần phải tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung.