Parler kiện Amazon, yêu cầu Tòa án khôi phục nền tảng

Parler cáo buộc việc ngừng cung cấp dịch vụ lưu trữ của Amazon đã vi phạm luật chống độc quyền và thỏa thuận hợp đồng giữa họ.