Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ chuyên giám sát các dự án không gian của NASA đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, quyết định chi 19,5 tỷ USD để đưa con người lên sao Hỏa.

Dự luật cũng tiếp tục ủng hộ các chương trình gửi phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ đất Mỹ trong thời gian trước năm 2018. Điều này cho thấy các thượng nghị sĩ trong cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều quan tâm đến việc bảo vệ các chương trình không gian của Mỹ.

Đạo luật Ủy quyền Chuyển tiếp NASA năm 2016 cho phép tổng mức tài chính 19,508 tỷ USD cho năm 2017, nhưng nó vẫn cần phải được Thượng viện thông qua. Chính quyền Obama cũng đã dự kiến tài trợ 19 tỷ USD cho NASA.

Xem thêm: 10 tấm ảnh vũ trụ ấn tượng nhất trong bộ sưu tập chọn lọc của NASA

(ảnh: NASA)
(ảnh: NASA)

Thượng viện không chi tiền cho NASA chỉ để tiến hành thăm dò. Đây thực sự là một thách thức, một sự bắt buộc.

Dự luật yêu cầu NASA phải đặt mục tiêu chính thức: gửi các phi hành gia lên sao Hỏa trong 25 năm tới.

Dự luật cung cấp các kinh phí thành phần khác nhau gồm: 4,5 tỷ USD cho việc thăm dò, gần 5 tỷ USD cho các hoạt động trong không gian, và 5,4 tỷ USD cho khoa học. Dự luật cũng không loại bỏ kế hoạch gây tranh cãi của NASA về việc gửi người lên tiểu hành tinh và thu thập mẫu vật trước năm 2021. Tuy nhiên, dự luật yêu cầu cơ quan không gian này phải thường xuyên gửi báo cáo tiến độ cho Quốc hội, để giải trình cho chi phí 1,4 tỷ USD.

Sự hỗ trợ của hai Đảng cho thấy cả hai đều đồng ý rằng thăm dò không gian là một việc rất quan trọng, bất chấp không khí tranh đua gay gắt của cuộc bầu cử Tổng thống. Bây giờ chúng ta phải chờ đợi để xem Thượng viện có thông qua dự luật này hay không.

Trường Tiến