Thí nghiệm khoa học: Thời gian cũng tồn tại vướng víu lượng tử?

Sự vướng víu lượng tử được duy trì theo ‘không gian’, nhưng hiện tượng này cũng xảy ra theo thời gian.