Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ trong 15 ngày đầu năm 2018, ngân sách chi âm hơn 18.000 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày âm hơn 1.200 tỷ. Lý do là chi thường xuyên quá lớn.

Cụ thể, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 15 ngày đầu tháng 1/2018 là khoảng 38.300 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là chi thường xuyên với 30.800 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 5.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.500 tỷ đồng.

cac khoan chi ngan sach
Chi thường xuyên chiếm đến 80% tổng chi ngân sách.

Trong khi đó, thu ngân sách ước tính đạt 19.900 tỷ đồng, gồm: thu nội địa: 13.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô: 1.200 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.700 tỷ đồng.

cac khoan thu ngan sach

Tính chung trong nửa đầu tháng 1/2018, ngân sách chi âm 18.400 tỷ đồng.

ngan sach am

Theo kế hoạch, mức bội chi trong năm 2018 được Chính phủ thông qua dự kiến sẽ vào khoảng 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.

Chân Hồ

Xem thêm: