2 năm đại dịch COVID-19: Kinh tế Việt Nam thiệt hại khoảng 847.000 tỷ đồng

Trong 2 năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam bị thiệt hại khoảng 847.000 tỷ đồng, tương đương 37 tỷ USD.