Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 lên đến 33.611 doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng trăm lao động ngày 17/2 trở lại làm việc tại Công ty TNHH Delancey Street Furniture VN mới được tin công ty đã giải thể từ trước Tết. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong 2 tháng qua cả nước có 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, và 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đã tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020.

So với cùng kỳ năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết 16/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng. Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là sản xuất phân phối, điện, nước, gas; vận tải kho bãi’ khai khoáng với tỷ lệ tăng lần lượt là 220%; 53,2% và 50%.

Một dẫn chứng gần nhất cho tình trạng doanh nghiệp đóng cửa đột ngột là Công ty TNHH Delancey Street Furniture VN thuộc Khu công nghiệp Rạch Bắp ở Bình Dương ((vốn FDI, Trung Quốc, chuyên sản xuất nội thất). Ngày đi làm việc trở lại, công nhân được hay tin công ty đã giải thể từ ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp) với giải thích công nhân đã nghỉ Tết nên không kịp thông báo cụ thể cho từng công nhân. Công ty “lặng lẽ” giải thể khiến 345 công nhân đột ngột mất việc.

Về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong hai tháng qua, 11.033 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm ở 12/17 lĩnh vực, trong đó, chủ yếu là các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, gồm các hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí; giáo dục và đào tạo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vận tải kho bãi; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ việc làm; du lịch; xây dựng,…

Ngoài ra, có 18.129 doanh nghiệp thành lập trong hai tháng đầu năm, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế cùng thời gian là 720.407 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, bao gồm 334.821 tỷ đồng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập (tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2020) và 385.586 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2020).

Sơn Nguyên

Xem thêm: