Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố kế hoạch tài chính trong 3 năm tới, 2021-2023, dự kiến thu 4,33 triệu tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đến năm 2023, tăng tỷ trọng thu nội địa ở khoảng 85-86% tổng thu; nợ công ở mức 48,1% GDP.

Một phụ nữ bán hàng rong trên đường phố Hà Nội, trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tháng 1/2020. (Ảnh minh họa: Storm Inside Photography/Shutterstock)

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và định hướng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 vừa được Bộ Tài chính Việt Nam báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua.

Theo công bố, cơ quan này dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 là 1,343 triệu tỷ đồng, tương đương tỷ lệ huy động vào ngân sách khoảng 15,5% GDP. Trong đó, tỷ trọng thu nội địa dự kiến chiếm 84,4%; thu dầu thô chiếm 1,7%; và thu cân đối xuất nhập khẩu chiếm 13,3%.

Trong số thu nội địa (khoảng 1,133 triệu tỷ), thu tiền sử dụng đất dự kiến là 111.400 tỷ; hoạt động xổ số kiến thiết 33.700 tỷ đồng; 40.000 tỷ đồng từ bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trung ương; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 61.400 tỷ đồng; riêng thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 882.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với ước năm 2020.

Dự toán số thu từ dầu thô trong năm là 23.200 tỷ đồng trên cơ sở dự kiến sản lượng khai thác trong nước khoảng 8 triệu tấn, giá bình quân 45 USD/thùng.

Còn lại, dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng.

Thu-chi ngân sách Nhà nước từ năm 2015-2020 và dự toán ngân sách năm 2021, đơn vị: tỷ đồng. (Số liệu: Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) và Bộ Tài chính; Biểu đồ: Nguyễn Minh)

Về chi ngân sách năm 2021, dự kiến thu còn khó khăn do tình hình sản xuất kinh doanh cần thời gian phục hồi sau dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), Bộ Tài chính dự toán chi cả năm là 1,687 triệu tỷ đồng, thấp hơn 60.100 tỷ đồng so với dự toán năm 2020.

Trong đó, chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ đồng (chiếm 28,3% tổng chi); chi trả nợ lãi, viện trợ, dự trữ quốc gia là 112.900 tỷ đồng (chiếm 6,7%); chi thường xuyên là 1,036 triệu tỷ đồng (chiếm 61,4% tổng chi ngân sách Nhà nước)…

Theo dự toán ngân sách, năm 2021 sẽ bội chi 343.670 tỷ đồng, tăng 108.870 tỷ đồng so với dự toán năm 2020, bằng khoảng 4% GDP.

Tổng nhu cầu huy động của Chính phủ (chưa bao gồm vay về cho vay lại) khoảng 580.000 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2021, nợ công tương đương 46,1% GDP.

Từ cơ sở dự toán năm 2021, Bộ Tài chính lập kế hoạch tổng thu ngân sách 3 năm giai đoạn 2021-2023, vào khoảng 4,33 triệu tỷ (tỷ lệ huy động vào ngân sách khoảng 15,5% GDP). Mục tiêu đến năm 2023, thu nội địa chiếm tỷ trọng khoảng 85-86% tổng thu ngân sách.

Về chi ngân sách, dự kiến tổng chi trong 3 năm tới khoảng 5,4 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách bình quân khoảng 3,8% GDP. Nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP.

Nguyễn Minh

Xem thêm:

GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, dư địa nào cho năm 2021?