Lũy kế trả nợ 3 tháng đầu năm của Chính phủ là 99.128 tỷ đồng. Theo đó, bình quân mỗi ngày Chính phủ trả nợ hơn 1.101 tỷ đồng. 

chinh phu tra no
Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính – ông Ngô Chí Tùng (đứng) và Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tại cuộc họp báo thường kỳ, chiều 5/4. (Ảnh: MT/mof.gov.vn)

Tại cuộc họp báo thường kỳ quí I của Bộ Tài chính, chiều 5/4, theo báo cáo từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 381 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa đạt 315,4 nghìn tỷ đồng. Thu từ dầu thô ước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách quý I đạt 315,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên gần 237,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018, chi đầu tư phát triển 46,7 nghìn tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ, chi trả nợ lãi 30,76 nghìn tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 3/2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 38.768 tỷ đồng, gồm tổng trả nợ trong nước là 31.317 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.451 tỷ đồng. Lũy kế trả nợ 3 tháng đầu năm của Chính phủ là 99.128 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 84.088 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 15.040 tỷ đồng.

Để cơ cấu lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, trong quý I, Bộ Tài chính đã phát hành 69.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn bình quân 12,35 năm, lãi suất bình quân 4,91% năm.

Cũng theo thống kê của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 3 (tính đến ngày 25/3/2019), huy động vốn vay trong nước của Chính phủ đạt 11.455 tỷ đồng. Lũy kế huy động từ đầu năm 2019 đạt 73.648,5 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trong quý I đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 188,3 triệu USD. Cùng thời điểm, giải ngân khoảng 957 triệu USD (tương đương khoảng 21.919 tỷ đồng) nguồn vốn ODA và vay ưu đãi, trong đó cấp phát khoảng 721 triệu USD, còn lại là vốn vay về cho vay lại.

Nguyễn Quân

Xem thêm: