Thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2019 đạt gần 20% dự toán năm, so với cùng kỳ năm 2018 đạt 17,6% dự toán.

thu ngan sach
3 tháng đầu năm, tổng thu NSNN ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước tính 254,5 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3/2019 ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán năm.

Tổng thu ngân sách quý 1/2019 tăng cao cả về số lượng và tốc độ so với cùng kỳ năm 2018. Quý 1/2018, thu ngân sách đạt 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm.

Trong cơ cấu thu ngân sách của quý 1/2019, thu nội địa 221,7 nghìn tỷ đồng (bằng 18,9% dự toán năm); thu từ dầu thô 9,9 nghìn tỷ đồng, (22,3%); thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47 nghìn tỷ đồng (24,9%).

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 30 nghìn tỷ đồng (bằng 16,9% dự toán năm); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42,7 nghìn tỷ đồng (20%); thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 51 nghìn tỷ đồng (21,1%); thu thuế thu nhập cá nhân 24,8 nghìn tỷ đồng (21,9%); thu thuế bảo vệ môi trường 8,3 nghìn tỷ đồng (12%); thu tiền sử dụng đất 20,5 nghìn tỷ đồng (22,7%).

thu ngan sach
Cơ cấu thu thuế nội địa quý 1/2019 trong so sánh với cùng kỳ năm 2018 (đơn vị: tỷ đồng). (Số liệu: Tổng cục Thống kê)

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3/2019 ước tính 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên là 192,7 nghìn tỷ đồng (bằng 19,3% dự toán); chi đầu tư phát triển 33,5 nghìn tỷ đồng (7,8%); chi trả nợ lãi 27,7 nghìn tỷ đồng (22,2%).

Cùng kỳ năm 2018, tổng chi ngân sách là 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,8% dự toán năm. Trong đó, chi trả nợ lãi chiếm cao nhất, 24,9 nghìn tỷ đồng (bằng 22,1% dự toán năm), tiếp đến là chi thường xuyên 183 nghìn tỷ đồng (19,5%); chi đầu tư phát triển 17,5 nghìn tỷ đồng  (4,4%).

Nguyễn Quân

Xem thêm: