Cán cân thương mại trong tháng 5 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, vượt 100 triệu USD so với dự báo của tradingeconomics.com đưa ra. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,3 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD.

Chân Hồ

Xem thêm: