Trong sự bùng phát của làn sóng COVID-19 lần thứ 4, với tác động của các đợt giãn cách liên tiếp, trong 8 tháng năm 2021, 85,5 nghìn doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường, tăng tới 24,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó 24 nghìn doanh nghiệp (chiếm 28,1%) tại TP.HCM, tăng 6,6%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trung tuần tháng 8/2021, UBND TP.HCM kiến nghị DN được khấu trừ chi phí phòng, chống dịch COVID-19 để duy trì sản xuất trong các khoản nộp ngân sách. (Ảnh: tphcm.chinhphu.vn)

Theo số liệu công bố ngày 29/8, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người.

So với tháng 7, các số liệu trên giảm 34,1% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm 39,1% về số lao động; so với cùng kỳ, giảm 57% về số doanh nghiệp, giảm 76,5% về số vốn đăng ký và giảm 54,9% về số lao động.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 11,8 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước và giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

6.441 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 31,1% và tăng 0,5%); 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 36,1% và giảm 26,7%); 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 43,7% và giảm 42,7%).

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động; giảm 8% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 1.539,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 30,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2021 là gần 2.672,8 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 32,4 nghìn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2021 là 114 nghìn doanh nghiệp, trung bình gần 14,3 nghìn doanh nghiệp/tháng thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể lên tới 85,5 nghìn, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Gồm: 43,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; 30,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5%; 12,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%.

Trung bình mỗi tháng có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

TP.HCM, nơi tổng số ca nhiễm lên tới 204.964 vào cuối ngày 28/8, đã có 24 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường (chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Các tỉnh có số ca lớn kế tiếp là Bình Dương 98.794 ca, Đồng Nai 22.264 ca, Long An 20.400 ca, đều chưa được công bố số doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường.

Minh Sơn

Xem thêm: