Tổng trả nợ của Chính phủ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021 khoảng 266.785 tỷ đồng, Bộ Tài chính cho hay. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.

Một công xưởng gia công hàng may mặc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26/2/2021, hai tháng trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát lần thứ 4, đến cuối quý 3/2021 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. (Ảnh minh họa: Dong Nhat Huy/Shutterstock)

Trong tháng 8/2021, tổng chi để trả nợ là khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng. Trong thời hạn tháng này, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát hành 6.524 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trả gốc 1.950 tỷ đồng, trả lãi 185 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 11.024 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trả gốc 6.750 tỷ đồng, trả lãi 1.016 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 43.605 tỷ đồng.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam không phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trong 8 tháng năm 2021, trả gốc 12.910 tỷ đồng, trả lãi 2.272 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 89.452 tỷ đồng.

Đối với bảo lãnh vay cho các chương trình, dự án, trong tháng 8/2021 không cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước và nước ngoài – theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính).

Đối với các dự án được bảo lãnh vay trong nước, tháng 8 không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc và lãi. Lũy kế 8 tháng năm 2021, các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, trả gốc 1.865 tỷ đồng, trả lãi 761 tỷ đồng. Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước khoảng 22.550 tỷ đồng.

Đối với các dự án được bảo lãnh vay nước ngoài, tháng 8 không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc 656 tỷ đồng, trả lãi 57 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2021 thực hiện rút vốn 2.258 tỷ đồng, trả gốc 15.380 tỷ đồng, trả lãi và phí 2.291 tỷ đồng.

Hồi tháng 11/2020, tại báo cáo về nợ công 2020, dự kiến 2021 của Chính phủ gửi đến Quốc hội, nợ công năm 2020 dự kiến sẽ vượt 3,63 triệu tỷ đồng và nghĩa vụ Chính phủ phải trả nợ cả gốc lẫn lãi khoảng trên 360.000 tỷ đồng. Tức với dân số khoảng 97,5 triệu người của năm 2020 (Tổng cục Thống kê), trung bình mỗi người dân gánh khoảng 37 triệu đồng nợ công.

Sang năm 2021, nợ công theo dự toán lên đến 4 triệu tỷ đồng, đẩy mức bình quân nợ công/người là 40 triệu đồng, không kể lớn nhỏ.

Đến ngày 4/6/2021 – thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đang bùng phát đợt 4, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 856/QĐ-TTg về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021, trong đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định từ 2021-2023, tổng mức vay của Chính phủ khoảng 1.738,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.604,0 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134,4 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định vay 624.221 tỷ đồng, gồm vay trong nước 527.357 tỷ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng. Bao gồm vay cho cân đối ngân sách trung ương là 579.772 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi 318.870 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 260.902 tỷ đồng; vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2021, trả nợ của Chính phủ là 394.506 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 28.282 tỷ đồng.

Minh Sơn

Xem thêm:

GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, dư địa nào cho năm 2021?