Mục tiêu của khoản vay 100 triệu từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn và giải quyết bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng.

vay no
Việt Nam được duyệt vay hơn 100 triệu USD từ ADB. (Ảnh: Gettyimages)

Ngày 4/12, ADB thông báo đã phê duyệt khoản vay chính sách trị giá 100 triệu USD cho chính phủ Việt Nam.

Khoản tài trợ vốn này thuộc khuôn khổ “Chiến lược 2030” của ADB nhằm giải quyết tình trạng nghèo khổ và bất bình đẳng trong thu nhập.
Theo đánh giá của tổ chức này, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây khá ấn tượng, tuy nhiên cải cách vẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.

Bên cạnh đó, ADB đánh giá tính phổ cập tài chính hạn chế có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng và tác động tới tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Do đó, gói tín dụng 100 triệu USD sẽ hỗ trợ Chính phủ trong việc duy trì ổn định thị trường tài chính, phát triển các thị trường vốn trong nước, và tăng cường tính phổ cập tài chính.

Các hoạt động này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý để giải quyết nợ xấu và tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ…

Minh Sơn

Xem thêm: