Bắc Giang thí điểm đưa 4 khu công nghiệp hoạt động trở lại từ ngày 28/5

Tỉnh Bắc Giang đưa 8 doanh nghiệp thuộc 4 KCN thí điểm sản xuất trở lại từ ngày 28/5 tới, quy mô lao động cho phép từ 500-4005 người.