BHXH TP.HCM báo có thể mất hơn 456 tỷ đồng BHXH

Trong tổng số 2.469 tỷ đồng tiền BHXH bị nợ đọng, có hơn 456 tỷ đồng có nguy cơ mất trắng – Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM công bố.