Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37 tăng phí sát hạch lái xe từ 10.000 – 50.000 đồng, có hiệu lực từ ngày 1/8. Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần.

Từ ngày 1/8, Bộ Tài chính bổ sung thêm 1 loại phí sát hạch bằng phần mềm mô phỏng 100.000 đồng. (Ảnh minh họa: baohaiphong.com.vn)

Theo Thông tư số 37/2023 (thay thế Thông tư số 188), Bộ Tài chính quy định phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng. Có hiệu lực từ ngày 1/8/2023.

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng; sát hạch thực hành là 70.000 đồng.

Các hạng xe A1, A2, A3, A4 Mức phí áp dụng từ 1/8 
Sát hạch lý thuyết60.000 đồng (tăng 20.000 đồng)
Sát hạch thực hành70.000 đồng (tăng 20.000 đồng)

Còn với thi sát hạch lái ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng.

Các hạng xe B1, B2, C, D, E, F  Mức phí áp dụng từ 1/8 
Sát hạch lý thuyết100.000 đồng (tăng 10.000 đồng)
Sát hạch thực hành trong hình350.000 đồng (tăng 50.000 đồng)
Sát hạch thực hành trên đường giao thông80.000 đồng (tăng 20.000 đồng)
Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm

mô phỏng các tình huống giao thông

100.000 đồng (mức phí mới)

Phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe.

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 37 được áp dụng thống nhất trên cả nước. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó, tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại.

Theo luật, 100% số tiền lệ phí thu được sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cũng theo thông tư nói trên, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần.

Tuấn Minh