Cáo buộc thanh long Việt Nam ‘nhiễm COVID-19′, Trung Quốc tạm ngưng nhập

Do phát hiện COVID-19 trên bao bì bọc quả thanh long của Việt Nam, Trung Quốc vừa thông báo tạm dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long.