Các bộ, cơ quan trung ương/địa phương báo về Bộ Tài chính cắt được khoảng 6.400 tỷ đồng kinh phí hội nghị, công tác phí, chi thường xuyên theo yêu cầu cắt giảm chi tiêu do thất thu ngân sách trong COVID-19. Con số này thực tế gần gấp 3 lần số thu ngân sách từ dầu thô trong tháng 8/2020. 

(Ảnh minh họa: BBbirdZ/Shutterstock)

8 tháng, ngân sách trả nợ lãi 74.000 tỷ đồng 

Về tổng thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 8 thu 92.900 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng là 881.900 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân giảm thu ngân sách là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút và nền kinh tế chậm phục hồi.

Trong đó, thu nội địa tháng 8 là 74.700 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với số thu tháng 7, bằng 87,2% mức thu cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng ước đạt 733.980 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019 (gia hạn khoảng 66.400 tỷ đồng tổng số thuế và tiền thuê đất).

Thu từ dầu thô tháng 8 là 2.300 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng là 25.480 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 là 15.800 tỷ đồng, giảm khoảng gần 700 tỷ đồng so với tháng 7; lũy kế 8 tháng là 121.500 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 8, tổng chi ngân sách là 119.500 tỷ đồng. Lũy kế chi 8 tháng là 975.600 tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, sau 8 tháng đầu năm 2020, ngân sách bội chi 93.700 tỷ đồng.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, chi đầu tư phát triển là gần 221.800 tỷ đồng, bằng 47,08% dự toán, ở mức thấp so với yêu cầu; chi trả nợ lãi 74.390 tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên 673.300 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Khoảng 16.290 tỷ đồng chi cho việc phòng chống dịch và hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh. Ngoài ra, xuất cấp khoảng 13.600 tấn gạo dự trữ để cứu trợ, cứu đói sau thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Cắt được 6.400 tỷ đồng hội họp, công tác phí, chi thường xuyên

Bộ Tài chính cho biết do giảm thu ngân sách nhà nước, nên việc cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương gặp nhiều khó khăn. Tính hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 177.650 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ gốc đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,25 năm, lãi suất bình quân 2,95 %/năm.

Theo yêu cầu cắt giảm chi tiêu do thất thu ngân sách trong COVID-19 (cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao) và giảm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết), Bộ Tài chính cho biết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo về tổng khoản này được khoảng 6.400 tỷ đồng.

Sơn Nguyên

Xem thêm: